รวม 10 คีย์เวิร์ดที่คนไทยค้นหาใน Google มากที่สุดในช่วง COVID-19

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตของโรคระบาด COVID-19 ทำให้ตอนนี้ชีวิตประจำวันของคนกำลังเปลี่ยนไป สถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่สาธารณะ ที่เป็นที่รวมตัวของคนหมู่มากต้องปิดลงชั่วคราว คนที่ทำงานประจำในบริษัทได้ work from home นักศึกษาได้เรียนออนไลน์ที่บ้าน นักเรียนปิดเทอมอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการติดต่อของ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและส่วนรวม

webmaster

12 พฤษภาคม 2020
1 2
ติดต่อเรา