สร้างระบบรีวิว
เพื่อยอดขาย

หากคุณไม่ใช่แบรนด์ใหญ่มีงบมหาศาล

ยุคนี้แทบเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างสื่อรีวิวปั่นกระแสให้สู้กับแบรนด์ใหญ่ๆ ได้ ทำไปก็โดนแบรนด์ใหญ่กลบหมด เหมือนสูญเงินเปล่า


สร้างระบบรีวิวเทสยอดขาย

G-4-Jul-2024-3

หา Influencers
คุณภาพสายคอนเทนต์สร้างสรรค์

G-4-Jul-2024-2

รันระบบโฆษณา

วิเคราะห์ และรายงาน
สถานการณ์ยอดขาย

ทำไมต้องให้
เราช่วยหา
Influencer

ยุคนี้ Influencers มีผู้ติดตามเป็นแค่ตัวเลข แต่ไม่ได้มีอิทธิพลในการชักจูงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ซ้ำคนยังรู้ว่ารีวิวพวกนี้ถูกแบรนด์จ้าง

เราต้องทำคอนเทนต์ที่ดึงดูง โดยการพรีเซ็นให้เห็นถึงผลลัพธ์อย่างสนุกสนาน หรือ เห็นแล้วอยากลองซื้อมาใช้ตามแทน

แนวทางการรีวิว

มีการแบ่ง Targets ลูกค้า และสร้างคอนเทนต์ซัพพอร์ทตามกลุ่ม Targets นั้น ไม่ได้เกาะกล่องในห้องแล้วพูดสรรพคุณเฉยๆ

ตัวอย่างการวัดผล

ความสำเร็จลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา